Publicació d'articles i opuscles sobre temes de filosofia i societa.